Connoisseur

Event

Event

På våra event tillhör alla gäster målgruppen ”Sveriges mest köpstarka individer”.

Det betyder att du når den målgrupp som potentiellt kan ge dig störst utdelning tillbaka.

Vi är de enda i landet som kan garantera dig dessa gäster.

Information

Event

Välj event när du vill ha ett unikt tillfälle till personlig försäljning.

Kontakta vår säljavdelning

 

Namn

Företag

E-post

Telefon

Meddelande

Prislista Event