Om

Våra läsare

Connoisseur läses av 55 000 personer, snittåldern är 53 år (SIFO Orvesto 2018:2).
Magasinet delas ut till de i Sverige med en deklarerad årsinkomst överstigande 2 miljoner kr i åldrarna 20-70 år.
(Connoisseur exclusive delas ut till de 15 000 personer med högst deklarerad årsinkomst i landet.)

Fakta

våra läsare

Arbetar som

Egen företagare 0
Chefsanställd privat 0
Anställd 0
Chefsanställd kommunalt/statligt 0
Könsfördelning

88% av läsarna är män

Var bor Connoisseuren

51% bor i Stockholm

Företagsamhet

64% äger helt eller delvis ett eller flera bolag

Connoisseur genomför regelbundet undersökningar om våra läsare för att få fram information om bland annat läsarnas intressen, deras innehav, inköpsplaner med mera. Ladda ner Luxury report 2018 genom att klicka på knappen här nedan.

Luxury report