Frequently asked

Questions

Frågor och svar

Vem distribueras magasinet till?

Magasinet distribueras till de 31 500 personer i landet som har en deklarerad inkomst över 2 000 000 kronor. Connoisseur Exclusive distribueras i december varje år till de 15 000 personer med högst inkomst. Ålder 20-70 år.

Vilket års deklaration är det som ligger till grund för om man får magasinet i år?

Inkomster intjänade kalenderår 1 deklareras år 2. Under år 2 uppdateras de nya inkomstuppgifterna allt eftersom beskattningen fastställs av Skatteverket.

Hur distribueras magasinet?

Direktadresserad hem i brevlådan och distribueras antingen av Postnord eller Bring.

Hur ofta kommer Connoisseur ut?

4 gånger per år. (Feb, Maj, Okt, Dec)

Vilka mätningar finns det att se om magasinet?

Dels är magasinet RS kontrollerat vilket verifierar upplaga och distribution, dels medverkar Connoisseur i TNS Sifo stora mediaundersökning, Orvesto Konsument. Allt som man vill veta om Connoisseurs läsare går att finna här. Sedan genomförs en mängd undersökningar direkt till läsarna via magasinet. (Kontakta Connoisseur om du är intresserad av någon speciell uppgift.)

Hur många är det som får magasinet i år?

Ca 31 500 personer uppfyller kriterierna just nu.

Hur länge har Connoisseur funnits?

Sedan 1998.

Jag får min inkomst i ett annat land. Den är dock över 2 miljoner kr, får jag magasinet ändå?

Nej, man måste för att få magasinet tjäna över 2 miljoner som tas ut och beskattas i Sverige. Connoisseur skall vara en belöning för de i Sverige som bidrar mest.

Hur många läsare har magasinet?

58 000 läsare per nummer.

Kontakta oss

Connoisseur International AB
Smedjegatan 8, 131 54 Nacka

Tel: +46 (0)8 718 29 00

E-mail: info@connoisseurint.se