Medlemsvillkor

Red Carpet

Red Carpet

Medlemsvillkor för RED CARPET

Denna nattklubbsbokningstjänst (”Tjänsten”) drivs av Connoisseur International AB (i detta avtal benämnt ”RED CARPET” ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Connoisseur är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556667-1037 och vår registrerade adress är Smedjegatan 8, 131 54 Nacka.

Följande villkor och bestämmelser reglerar användningen av Tjänsten, vilken tillhandahålls av RED CARPET på uppdrag av nattklubbarna i nätverket RED CARPET. Vi erbjuder medlemskap i medlemsklubben RED CARPET. För att erhålla förmånerna och få inbjudningar måste anslutning ske till RED CARPET. Anslutning kommer att ske av ett begränsat antal personer. Nedanstående villkor accepteras genom att ansökan insändes till RED CARPET. Anslutning sker efter det att RED CARPET accepterat ansökan.

RED CARPET erbjuder förmåner bestående bl.a. av möjlighet att erhålla plats på gästlista och köföreträde till nattklubbar i Sverige och internationellt samt erhålla inbjudningar till olika event i Sverige och internationellt.

RED CARPET kommer att via sina samarbetspartners att erbjuda olika förmåner. Dessa kommer att variera över tiden. Förmånerna kan vara begränsade i tid och antal samt förenade med villkor (såväl sådana som anges i samband med presentation av erbjudanden som sådana som uppställs vid utnyttjandet av erbjudanden, såsom t ex krav på nykterhet vid köföreträde eller dylikt).

RED CARPET kommer att via sina samarbetspartners inbjuda till olika evenemang. Dessa kommer att variera över tiden. Deltagarantalet på respektive evenemang kommer att vara begränsat, varför medlem i RED CARPET inte kan garanteras plats på alla evenemang. Vid överbokningar kommer RED CARPET att tillämpa rotationssystem mellan medlemmarna i programmet.

Villkor för RED CARPET

Vid anslutningen utfärdar RED CARPET ett fysiskt kort, vilket är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan än den till vilken kortet är utfärdat.

För RED CARPET är årsavgiften 6 800 kr. Årsavgift är inte i något fall återbetalningsbar. Ett nytt fysiskt kort kommer att utsändas vid den årliga förnyelsen av anslutningen till programmen. Ansluten medlem är betalningsansvarig för såväl sin egen årsavgift som för eventuella extra kort.

Förmånerna tillhandahålls respektive evenemangen genomförs av RED CARPET:s samarbetspartners, varför RED CARPET inte ansvarar för förmånerna/evenemangen samt ej heller för de åtgärder, villkor och förutsättningar som samarbetspartnerna kan verkställa eller kan uppställa. Några krav, skadestånd eller begäran om återbetalning av avgift kan inte riktas mot RED CARPET.

RED CARPET förbehåller sig rätten att, med eller utan underrättelse, avföra och/eller tillföra erbjudanden respektive inställa och/eller tidsomlägga evenemang. RED CARPET har rätt att med omedelbar verkan upphöra med programmet RED CARPET. RED CARPET har också rätt, med eller utan underrättelse, att ändra dessa villkor för programmet.

Ansluten medlem kan när som helst, med en månads uppsägningstid, uppsäga sin anslutning till programmet. Sker inte sådan uppsägning senast en månad före utgången av respektive 12-månadersperiod från anslutningen, förlängs automatiskt anslutningen med ytterligare en 12-månadersperiod åt gången.

Ansluten medlem som genom vilseledande, missbruk eller i övrigt handlar emot dessa villkor, kan med omedelbar verkan uteslutas ur programmet. RED CARPET äger dessutom rätt att med en månads uppsägningstid uppsäga anslutningen till programmet.

Ansluten medlem medger att han/hon automatiskt kan komma att erhålla särskild information om erbjudanden respektive evenemang samt att personuppgifter utnyttjas för kontakter med medlemmen. Personuppgifter kommer dock inte att lämnas ut till utomstående.

Eventuella frågor eller synpunkter bör framföras till kundservice info@redcarpet.nu eller på telefon 08-668 97 00.

Tillbaka till ansökan