Våra

läsare

Connoisseur har 58 000 läsare. Dessa är mottagare av vårt magasin eller en familjemedlem (31 500 hushåll).  För dig som har tjänster eller produkter som bara ett litet fåtal individer/hushåll kan köpa är Connoisseur den kanal i Sverige med störst precision.  Magasinet går ej att köpa eller prenumerera på utan distribueras endast till personer med en deklarerad inkomst om minimum 2 miljoner årligen (uppskattad snittinkomst 4,6 miljoner). Connoisseur Exclusive delas ut i december till de 15 000 personer med högst deklarerad årsinkomst i landet.